Contributie

 
Categorie
 
 
Contributie
 
Senioren 1e lijn teams 335,=
Senioren 2e lijn teams 250,=
Junioren AB 270,=
Junioren CD 245,=
Junioren E 205,=
Junioren F 180,=
FunKey (4-5jr) 105,=
Trimhockey* 205,=
Trainend lid* 205,=
Niet-spelend lid** 55,=

* Trim- of trainendleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden.

Wanneer de contributie op 30 november van het lopende seizoen, na een ontvangen herinnering, nog niet door de club kon worden geïnd, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25. Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid. Tenzij het lid met instemming van de penningmeester een betalingsregeling heeft getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester


 
Inschrijfgeld
 
Inschrijfgeld senioren 30,=
Inschrijfgeld junioren 30,=

Nieuwe leden betalen eenmalig € 30 inschrijfkosten. Ook als je opzegt voor 1 mei, maar meld je je toch weer aan voor het nieuwe seizoen, dan betaal je € 30 inschrijfkosten.


 
Toeslag
 
Toeslag lijnteams ABCD 50,=

De selectie- en 1ste teams betalen een extra bedrag naast de basiscontributie: de trainersbijdrage. De reden hiervoor is simpel: deze teams trainen vaker en krijgen een betaalde trainer/coach, dit drukt dus zwaarder op de vereniging.

 
Toeslag
 
Zaalhockey niet selectie ntb
Zaalhockey selectie ntb

LET OP: De bovenstaande twee toeslagen zijn ter indicatie hier aangeduid. De prijzen worden per jaar bepaald.

Waar de midwintercompetitie van de Bond echter gratis is, rekent zij voor de zaalcompetitie per team wel een extra bedrag. Omdat veel van onze teams zich de laatste jaren steeds fanatieker op het zaalhockey richten (en ook in de zaal willen trainen: dus zaalhuur) is besloten deze kosten aan de betreffende teams door te berekenen.

In het geval van de selectieteams en 1ste teams behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om, omwille van de ontwikkeling van deze teams, hen in te schrijven in de zaalcompetitie.


 
Toeslag
 
Special Forces* n.b.

* Special Forces wordt bij genoeg aanmeldingen aangeboden.


Het seizoen wordt gerekend over de periode van 1 september t/m 30 juni (10 maanden). Als iemand na de eerste facturatieronde lid wordt, dan vindt voor elke maand dat men later lid is geworden,een korting plaats van 1/10 op de bedragen in bovenstaande tabel.
Voorbeeld: lid geworden op 8 december, dan bedraagt de korting 3/10 van het jaarbedrag.

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen of financiële problemen is er de jeugsportregeling die een deel van de contributie kan vergoeden. Kijk op www.jeugdsportfonds.nl voor meer informatie.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
Vragen over de ontvangen facturen kunt u hier naartoe sturen.